woensdag 29 april 2015

Bagger

Ok, het is niet helemaal Boskalis, maar Bagger- en Waterwerken Oosterwolde B.V. draagt zeker ook een steentje bij aan de Nederlandse economie en waterhuishouding.

Hier zie je het bedrijf in actie in het Linthorst Homankanaal bij Tiendeveen. Het geslacht Linthorst Homan was een bekende Drentse adellijke familie die flink bijgedragen heeft aan de welvaart van de provincie. Vandaar dat je die naam er veel tegenkomt.

Baggeraars zijn al jaren bezig om het kanaal weer op diepte te brengen. Dit gebeurde met een installatie waarmee ze bagger op een geprepareerd stuk land spoten. Dat is in dit deel van het kanaal niet mogelijk/nodig, dus doen ze het hier iets eenvoudiger.

Zo, dus.
Kom je ook kijken en luisteren?

Een van mijn hobby's is zingen. Als bas bij Con Amore in Hoogeveen bijvoorbeeld. Op 18 november laten wij het publiek horen wat wij z...