Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit april, 2018 weergeven

Een kijkje in de Google Cloud

We vinden het maar vaag: de Cloud, de Wolk.

Er is natuurlijk niet één wolk, er zijn er heel veel.
Bekende wolken zijn de wolken van Google, Microsoft 365, Dropbox, Zoho, Yahoo en Amazone.

Die wolken zijn niet zo vaag als het woord suggereert. Om een idee te krijgen van de Google wolk kun je dit filmpje bekijken.

Het is eigenlijk gemaakt voor Google Cardboard, dat is een soort masker waarin je je smartphone zet om zo om je heen te kunnen kijken.
Op de computer is het filmpje ook prima te zien, alleen moet je dan de muis gebruiken om rond te kijken.

Het is Engels gesproken, maar het geeft ook zonder uitleg een goed beeld van de Google Wolk. Nou ja, van een klein stukje ervan, want Google heeft over de hele wereld verspreid meerdere complexen zoals je op de film ziet. Een ervan staat in Nederland: bij de Eemshaven in Groningen.


De schoonheid van mist

Vanochtend zijn we vroeg uit de veren gegaan en stonden we om half zeven op de parkeerplaats bij Kraloo. Dat is aan de zuidoostkant van het Dwingelderveld.
We hadden geluk: het was zo goed als windstil en het mistte.
De mist zou snel optrekken, dus dat beloofde veel goeds voor mooie foto's.


Dacht je dat er alleen in het najaar veel spinnen waren? Niet dus: aan bijna ieder takje en twijgje zat een spinnenweb, tot zo ver het oog reikte. Dat was overigens niet zo heel ver: met nog geen honderd meter zicht mistte het behoorlijk.

Hier en daar hing een prachtig wielweb. De eigenaar van dit vangnet woont in het witte propje rechts in beeld.

Een horizontaal wielweb.

Je ziet de witte rug van de bewoner.

Vanuit het niets verschijnen er ineens wat schapen. Ze lopen op hun gemak voor ons langs en gaan de hei op.

De lucht wordt zichtbaar. De Zon kan ieder moment door de mist breken. 

Een prachtig gezicht. Helemaal alleen op het Dwingelderveld, met overal om je heen het geluid van zingende en r…

Mondriaan in het Dwingelderveld

Dinsdagavond fietsten we nog even over het Dwingelderveld.
Eigenlijk waren we best nieuwsgierig naar het afgebrande huisje op de Benderse.
Het was een trieste aanblik. Hoewel het huisje niet echt een historisch monument was, was het een markant punt langs het fietspad over de heide.

Na wat gekletst te hebben met andere belangstellenden, fietsten we weer verder om te genieten van de zingende leeuweriken en de natuur om ons heen.
We zagen reeën rustig grazen en bij diverse plassen (vennen) hoorden we de dodaarzen roepen.

De dodaars is lid van de futenfamilie. Hij is nogal schuw en laat zich niet makkelijk fotograferen.
Dat probeerden we dus maar niet.
Op een gegeven moment scheen de ondergaande Zon zo prachtig in het water dat ik daar wel foto's van móest nemen.
De weerspiegeling van de Zon en de bomen in het water zorgden er op een gegeven moment voor dat het ven er als een levende Mondriaan uitzag.
Prachtig!!!Drie reeën grazen ontspannen aan de rand van de heide.

In dit ven zwemm…

De VAM-berg en het infocentrum daar bovenop zijn voorlopig niet toegankelijk

VAMberg en Blinkerd gesloten tijdens aanleg fietstracé


De voorbereidingen voor de aanleg van het fietstracé op de VAMberg zijn gestart. Attero en provincie Drenthe hebben besloten de toegangen tot de VAMberg en daarmee ook tot de Blinkerd te sluiten voor bezoekers. De reden is dat we zo de veiligheid van bezoekers en de medewerkers van aannemers maximaal willen waarborgen.


Werkzaamheden
De aanleg van het fietstracé wordt gecombineerd met de werkzaamheden voor het Dak van Drenthe. Daar komt afdekgrond vrij die wij gebruiken voor de aanleg van het fietstracé. Op die manier wordt er werk- met werk- gemaakt door Attero en provincie Drenthe, beperken we het aantal transportbewegingen en hebben we geen opslagruimte nodig voor de afdekgrond. Om de grond te verplaatsen en aan te brengen, rijden over een groot gebied kranen en vrachtauto’s rond op de VAMberg. Dit is gevaarlijk voor bezoekers. Daarom is besloten de VAMberg af te sluiten.


Wij zullen informatieborden plaatsen om bezoekers te inform…

Henny's blog

Hier vind je de blog van Henny