Doorgaan naar hoofdcontent

Samen doen

Gisteren was ik beroepshalve op de therapeutendag van het NIBIG (ik werk daar een paar uur per week).
Het overkoepelende thema, zoals ik dat ervaren heb, was "Zorg: Samen Doen".

Sabine Uitslag, voormalig lid van de Tweede Kamer bij het CDA met bestuurservaring in de reguliere zorg, hield er een meeslepend pleidooi voor integrale zorg.
Hierbij verwees ze naar de stichting iPH (Institute for Positive Health) die een heldere, mij zeer aansprekende, missie heeft:

iPH inspireert en faciliteert mensen om zelf en met elkaar breder naar hun gezondheid te kijken en te herkennen hoe zij veerkrachtig en betekenisvol kunnen leven.

iPH heeft een model ontwikkeld dat ervan uitgaat dat gezond zijn niet hetzelfde is als "niet ziek zijn", maar dat zes dimensies samen jouw geestelijk en lichamelijk welbevinden bepalen.

De doelstelling van iPH is:
Zich in te zetten voor de samenleving met als doel de Positieve Gezondheid van de mens in algemene zin te ondersteunen, te versterken en te herstellen binnen zes dimensies:

  1. lichamelijk,
  2. psychisch,
  3. spiritueel,
  4. kwaliteit van leven,
  5. maatschappelijke participatie en
  6. dagelijks functioneren
Met deze doelstelling beoogt iPH het algemeen belang te dienen en de verkokering die de reguliere zorg nu kenmerkt, op te heffen.

Je kunt zelf testen hoe het met jouw positieve gezondheid is gesteld. Registreer je gratis. Dat is nodig om de gegevens in jouw account op te kunnen slaan en om de test later nog eens te kunnen doen, waarna je de uitslag kunt vergelijken met eerdere testmomenten.
Als je de test doet (die uit 42 vragen bestaat), krijg je een grafiek die je een beeld geeft van jouw positieve gezondheid.


Het idee is dat alle zes de dimensies samen jouw positieve gezondheid bepalen. De ene dimensie heeft invloed op de andere. Zo heeft een lichamelijke klacht vaak ook invloed op het mentaal welbevinden en kan de kwaliteit van leven positief veranderen als de dimensie Meedoen beter scoort.

Veel gezondheidswerkers zitten nog steeds vaak op een eiland en zijn doof voor de signalen van hun cliënten die heel goed beseffen dat hun gezondheid niet van die ene koker afhangt, maar relaties heeft met andere dimensies.
iPH timmert aan de weg om vooral bij de overheid, de verzekeraars en de zorginstellingen de muren te slechten en integrale zorg - en dat is inclusief de complementaire zorg - te stimuleren.

Na haar gloedvolle betoog interviewde Sabine zeven mensen die aan het NIBIG verbonden zijn over hoe het NIBIG de weg van de complementaire zorg aan het plaveien is en verbindingen zoekt (en legt) met de reguliere zorg. Ik had het voorrecht om een van die zeven mensen te zijn en uit te kunnen leggen hoe het NIBIG-register de voorwaarden schept voor integratie en samendoen.

Volgens Sabine hebben we het momentum en is de wereld klaar voor integrale zorg.
Dus: zorgverleners in den lande: verenigt u en zet Samen de schouders onder de gezondheidszorg!

Henny's blog

Hier vind je de blog van Henny