zaterdag 8 februari 2014

Winter? Vergeet het maar!

Monique schoot dit plaatje een paar weken geleden, toen er eventjes sneeuw lag.

Zou de winter het hierbij houden?Kom je ook kijken en luisteren?

Een van mijn hobby's is zingen. Als bas bij Con Amore in Hoogeveen bijvoorbeeld. Op 18 november laten wij het publiek horen wat wij z...